Suomalais-ugrilaiset keskustelivat Wikipedioidensa tulevaisuudesta Virossa

Grupifoto_Obinitsas2

Seminaari kokoontui suomais-ugrilaisten kansojen lippujen alla.

Wikimedia Eesti järjesti suomalais-ugrilaisten Wikipedioiden tapaamisen 1. – 4. elokuuta 2015 Etelä-Virossa Meremäessä. Seminaari kokosi yhteen osallistujia Venäjältä, Suomesta ja Virosta. Tapaamisessa oli udmurtin, karjalan, ersän, moksan, marin, vepsän, komsin, viron ja suomen kielisiä.

Seminaarissa keskusteltiin pienten suomalais-ugrilaisten Wikipedioiden yleisestä kehityksestä ja sovittiin lähitulevaisuuden konkreettisista toimista. Koska suomalais-ugrilaisia on suhteellisen vähän, keskeinen perusta jatkotoimille on yhteistyön vahvistaminen ja kokemusten jakaminen, mikä auttaa menestystarinoiden kertaamista ja välttämään epäonnistumisia.

Paikallistasoilla aletaan lisätä tietoisuutta vapaan kulttuurin ja tiedon välittämiseksi, sekä kehitetään yhteistyötä vapaiden muistiorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Kuten edellisenäkin, myös tänä vuonna puhuttiin siitä, kuinka Wikipedia auttaa pienten suomalais-ugrilaisten kielten säilyttämisessä. Se voi myös innostaa sekä vapaaehtoisia, että mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Työpajassa käsiteltiin myös tiettyjä teemoja ja vaihdettiin ajatuksia erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten Wikipedïoiden luomisesta, sekä Wikipedian sisällön ja paikallisten yhteisöjen kehittämisestä. Seminaarissa pidettiin työpaja, jossa koulutettiin käyttämään apuohjelmia ja kirjoittamaan artikkeleita Wikipediaan nopeammin ja helpommin. Yhdessä testattiin Viron Wikimedian piirissä kehitettyä vapaata käännöstyökalua Minority Translate, joka helpottaa Wikipedia-artikkeleiden kääntämistä kielestä toiseen.

Suomalais-ugrilaisten kielten viron, suomen ja unkarin lisäksi Wikipedioita
julkaistaan saameksi, võroksi, vepsäksi, niitty- ja mäkimariksi, ersäksi ja mokšaksi, permin komin ja komisyrjäänin sekä udmurtin kielillä. Suomalaisugrilaisia Wikipedioita on siis 13, joiden lisäksi on noin 15 inkubaatio- eli kehitysvaiheessa olevaa Wikipediaehdokasta. Suomenkielinen Wikipedia on suurin suomalaisugrilaisista Wikipedioista. Tapaaminen järjestettiin Suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupungin sekä Sukulaiskansojen tukiohjelmien, sekä Wikimedia Foundationin tuella.

Kieli ja Wikipedia keskeinen

Tsykarev2 (3)

Aleksei Tsõkarev Petroskoista esitteli muun muassa Periodika kustantamoa ja Karjalan kielen uudistusohjelmaa, jonka osa on Wikipedia.

Suomenkielisen Wikipedian ongelmat ovat varsin erilaisia verrattuna suomalaisugrilaisten sukulaiskieliemme vastaaviin. Voisi ehkä yleistää, että pienemmillä suomalaisugrilaisilla kielilalueilla sekä kieli että usein vielä pienikokoiset ja aloittelevat Wikipediat ovat keskeisemmässä asemassa kuin Suomessa. Kyse on monesti kielen elvyttämisestä ja se liittyy myös alueellisiin kulttuureihin. Seminaarissa raportoitiin muun muassa Karjalan ja Komin tasavaltojen vähemmistökielten toimenpideohjelmista. Näissä Venäjän osissa myös Wikipedia on mainittu jonkinlaisena osana tasavaltojen kieliohjelmia.

Seminaarissa esiteltiin Wikimedia Eestin piirissä kehitetty Minority Translate ohjelma, joka on suunniteltu lyhyiden artikkeleiden kääntämiseen Wikipediasta toiseen. Uutta ainakin meikäläiselle oli se havainto, että kääntäminen ja käännösohjelmat ovat tulleet aktiivisen kielenkäytön keskiöön.

Useimmat inkubaatiotilassa olevat Wikit näyttävät jääneen toistaiseksi syntyvaiheeseensa. Näiden potentiaalisuutta epäilevälle voisi huomauttaa, että kun suomenkielinen Wikipedia perustettiin 21. helmikuuta 2002, sadas artikkeli kirjoitettiin vasta alkuvuodesta 2003.

Kyselin seminaarissa lähteiden ja lähteiden kääntämisen merkityksestä aloittavissa Wikipedioissa. Vastaus oli, että lähteiden merkitsemistä ei pidetty oleellisena monissa Wikipedioissa ainakaan tässä vaiheessa.

Puhuin seminaarin aloituspäivänä julkisen taiteen projektista suomenkielisessä Wikipediassa. Seminaarin yhteydessä osallistuttiin myös suomalaisugrilaisten kulttuuripääkaupunkina 2015 toimivassa Obinitsan kylässa Setokansan Kuningaspäiville.

Suomalais-ugrilaiset Wikipediat ja niiden kehitys

Julkisia suomalais-ugrilaisia Wikejä on 13. Artikkelit 1.5.2014 (suluissa artikkelit 18.8.2015)

Inkubaatiotilassa on 15 kieltä:

Tässä artikkelissa on käytetty Wikimedia Eestin uutista tapahtumasta sekä artikkelia suomalais-ugrilaisten Wikipedioiden yhteistyöstä Wikimedia Eestissä.

Heikki Kastemaa

Heikki_Kastemaa_01 (2)

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *