Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2015

Wikimaniaa osa 1: ilmaisunvapaus ja koulutus

Wikimania_2015_Jimbo

Jimbo ryhmäkuvassa Wikimanian järjestäjien kanssa. Wikimedia Mexico CC BY-SA 4.0

Wikipedian perustajan Jimbo Walesin rintaa koristaa asteekkihenkinen pääkallo, joka virnistää leveästi. Ollaan läntisen maailman suurimmassa metropolissa Meksiko Cityssä, jossa on juuri päättymässä järjestyksessään 11. Wikimania.

Jimbon oma virne kuitenkin hyytyy, kun hän siirtyy vakavimpiin aiheisiin perinteisessä lopetuspuheenvuorossaan.

Wikimanía_2015_-_Final_day_-_LMM_-_México_D.F_(10)

Jimbo Wales pukeutui viralliseen konferenssipaitaan lopetuspuheenvuorossaan. Kuva: MadriCR CC BY-SA 4.0

Kuluneen vuoden aikana huolta ovat herättäneet ilmaisunvapautta vastaan kohdistuneet toimenpiteet,  erityisesti painostus, jota tavalliset Wikipedian muokkaajat ovat kohdanneet vapaaehtoistyössään. Pitkäikäinen ongelma puolestaan on ollut Kiinan toteuttama sisällön suodattaminen ja blokkaaminen. Jimbo myös pelkäsi mahdollista tilannetta, jossa jollakin kielialueella joukkomedia joutuisi hallinnon ohjailtavaksi – se vaikeuttaisi neutraalien lähteiden löytämistä huomattavasti.

Vuoden Wikipedistin palkinnon saajan hän jätti nimeämättä, koska muokkaaja on tilanteessa,  jossa julkisuudesta voi olla hänelle haittaa.

Työtä ilmaisun vapauden puolesta

Vaikka Jimbolla parta on jo harmaantunut, 15-vuotias verkkotietosanakirja sisarprojekteineen on vetreässä kunnossa. Avoimen ja vapaan tiedon puolesta työskentelevät vapaaehtoiset ovat luoneet vuoden aikana paljon uusia ja inspiroivia projekteja.

Wikipedia sai kuluvana vuonna myös merkittäviä tunnustuksia, sillä projektille myönnettiin Asturian ruhtinattareen palkinto sekä Erasmus-palkinto. Hienoa oli myös kuulla, miten Wikimedia-säätiö on reagoinut kolmansilta osapuolilta saamiinsa poistovaatimuksiin: 234 pyynnöstä yhtäkään ei ollut toteutettu. Säätiö ei kajoa tiedon avoimuuteen kevyin perustein. 

Myös vaikutustyössä oli onnistuttu: Euroopan unionissa äänestyksessä ollut muutosehdotus Panoraamavapauteen onnistuttiin kaatamaan vapaaehtoisten aktiivisen työn seurauksena. Jatkossakin voimme käyttää esimerkiksi WIkipedian modernia arkkitehtuuria käsittelevien artikkelien yhteydessä valokuvia rakennuksista.

Wikimania_2015_Group_photo

Konferenssin virallinen ryhmäkuva otettiin Soumaya-museossa. EneasMx CC BY-SA 4.0

Koulutus kuuluu Wikipediaan

Wikimanian osallistujien kertomusten ja kokemusten perusteella Wikipedian hyödyntäminen koulutuksessa on toimiva ja helposti muunneltava konsepti.

Meksikossa Tec de monterrey -kampus on sisällyttänyt Wikipedian jokapäiväiseen koulutukseen erilaisissa muodoissa. Äänitekniikan opiskelijat äänittävät sanojen lausuntaohjeita ja kuvataiteen opiskelijat lataavat Commonsiin piirtämiään nivel-animaatioita. Jokainen oppiaine täydentää avoimen tiedon projekteja omilla vahvuusalueillaan. Wikimaniassa julkistettiin projektin esittelyvideo, joka kannattaa katsoa.

Armeniassa kohderymäksi on otettu myös korkeakoulutasoa nuoremmat oppilaat. Maassa on järjestetty Wiki Camp -leirejä, jolla kymmenet nuoret muokkaavat Wikipediaa joka päivä tuntien ajan. Jokaiselle päivälle on oma teemansa, ja parhaat ryhmät ja yksittäiset muokkaajat palkitaan illan lopuksi. Taitotaso on otettu huomioon, sillä esimerkiksi nuorimmat osanottajat muokkaavat wikisanakirjaa. Kaksiviikkoisen leirin tuloksena oli tuhansia uusia artikkeleita. Reipashenkisen Wiki Campin tunnelmia voi tarkastella Youtubessa.

Useissa Wikipedian kieliversioissa on koulutusprojekti ja sitä tukeva Education-lisäosa asennettuna. Lisäosan avulla Wikipedian sisälle saa luotua kurssialueita, joita voi käyttää opetuksen koordinoimiseen. Lisäosaa voi käyttää myös muuhun tarkoitukseen, ja sitä onkin hyödynnetty esimerkiksi editathoneissa. Suomenkieliseenkin Wikipediaan on tuotu erilaisia kouluprojektitöitä, mutta toiminta on toistaiseksi ollut järjestäytymätöntä ja yksittäisten toimijoiden aikaansaannosta.

Miksi Wikipediaa tulisi käyttää osana koulutusta? Wikipedian artikkelia täydentävä koululainen käsittää uudella tavalla mitä tieto on ja kuinka se rakentuu verkossa. Medialukutaito ja lähdekritiikki kehittyvät, kun tavallisesti Wikipediaa vain tiedonhakuun käyttävästä opiskelijasta tulee tiedon tuottaja – tilanne käännetään päälaelleen, kun Wikipediaa ei enää käytetäkään vain kotiläksyn lähdemateriaalina. Opiskelija myös kokee työnsä uudella tavalla merkittäväksi, kun teksti ei jää vain opettajan pöytälaatikkoon vaan päätyy laajemman yleisön hyödynnettäväksi. Tämä voi lisätä opiskelumotivaatiota.

Seuraava blogaukseni Wikimaniasta tulee käsittelemään Wikipedian Lähdekirjastoa  ja kirjastöyhteistyön mahdollisuuksia Wikipediassa.

Suomalais-ugrilaiset keskustelivat Wikipedioidensa tulevaisuudesta Virossa

Grupifoto_Obinitsas2

Seminaari kokoontui suomais-ugrilaisten kansojen lippujen alla.

Wikimedia Eesti järjesti suomalais-ugrilaisten Wikipedioiden tapaamisen 1. – 4. elokuuta 2015 Etelä-Virossa Meremäessä. Seminaari kokosi yhteen osallistujia Venäjältä, Suomesta ja Virosta. Tapaamisessa oli udmurtin, karjalan, ersän, moksan, marin, vepsän, komsin, viron ja suomen kielisiä.

Seminaarissa keskusteltiin pienten suomalais-ugrilaisten Wikipedioiden yleisestä kehityksestä ja sovittiin lähitulevaisuuden konkreettisista toimista. Koska suomalais-ugrilaisia on suhteellisen vähän, keskeinen perusta jatkotoimille on yhteistyön vahvistaminen ja kokemusten jakaminen, mikä auttaa menestystarinoiden kertaamista ja välttämään epäonnistumisia.

Paikallistasoilla aletaan lisätä tietoisuutta vapaan kulttuurin ja tiedon välittämiseksi, sekä kehitetään yhteistyötä vapaiden muistiorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Kuten edellisenäkin, myös tänä vuonna puhuttiin siitä, kuinka Wikipedia auttaa pienten suomalais-ugrilaisten kielten säilyttämisessä. Se voi myös innostaa sekä vapaaehtoisia, että mahdollisia yhteistyökumppaneita.

Työpajassa käsiteltiin myös tiettyjä teemoja ja vaihdettiin ajatuksia erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten Wikipedïoiden luomisesta, sekä Wikipedian sisällön ja paikallisten yhteisöjen kehittämisestä. Seminaarissa pidettiin työpaja, jossa koulutettiin käyttämään apuohjelmia ja kirjoittamaan artikkeleita Wikipediaan nopeammin ja helpommin. Yhdessä testattiin Viron Wikimedian piirissä kehitettyä vapaata käännöstyökalua Minority Translate, joka helpottaa Wikipedia-artikkeleiden kääntämistä kielestä toiseen.

Suomalais-ugrilaisten kielten viron, suomen ja unkarin lisäksi Wikipedioita
julkaistaan saameksi, võroksi, vepsäksi, niitty- ja mäkimariksi, ersäksi ja mokšaksi, permin komin ja komisyrjäänin sekä udmurtin kielillä. Suomalaisugrilaisia Wikipedioita on siis 13, joiden lisäksi on noin 15 inkubaatio- eli kehitysvaiheessa olevaa Wikipediaehdokasta. Suomenkielinen Wikipedia on suurin suomalaisugrilaisista Wikipedioista. Tapaaminen järjestettiin Suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupungin sekä Sukulaiskansojen tukiohjelmien, sekä Wikimedia Foundationin tuella.

Kieli ja Wikipedia keskeinen

Tsykarev2 (3)

Aleksei Tsõkarev Petroskoista esitteli muun muassa Periodika kustantamoa ja Karjalan kielen uudistusohjelmaa, jonka osa on Wikipedia.

Suomenkielisen Wikipedian ongelmat ovat varsin erilaisia verrattuna suomalaisugrilaisten sukulaiskieliemme vastaaviin. Voisi ehkä yleistää, että pienemmillä suomalaisugrilaisilla kielilalueilla sekä kieli että usein vielä pienikokoiset ja aloittelevat Wikipediat ovat keskeisemmässä asemassa kuin Suomessa. Kyse on monesti kielen elvyttämisestä ja se liittyy myös alueellisiin kulttuureihin. Seminaarissa raportoitiin muun muassa Karjalan ja Komin tasavaltojen vähemmistökielten toimenpideohjelmista. Näissä Venäjän osissa myös Wikipedia on mainittu jonkinlaisena osana tasavaltojen kieliohjelmia.

Seminaarissa esiteltiin Wikimedia Eestin piirissä kehitetty Minority Translate ohjelma, joka on suunniteltu lyhyiden artikkeleiden kääntämiseen Wikipediasta toiseen. Uutta ainakin meikäläiselle oli se havainto, että kääntäminen ja käännösohjelmat ovat tulleet aktiivisen kielenkäytön keskiöön.

Useimmat inkubaatiotilassa olevat Wikit näyttävät jääneen toistaiseksi syntyvaiheeseensa. Näiden potentiaalisuutta epäilevälle voisi huomauttaa, että kun suomenkielinen Wikipedia perustettiin 21. helmikuuta 2002, sadas artikkeli kirjoitettiin vasta alkuvuodesta 2003.

Kyselin seminaarissa lähteiden ja lähteiden kääntämisen merkityksestä aloittavissa Wikipedioissa. Vastaus oli, että lähteiden merkitsemistä ei pidetty oleellisena monissa Wikipedioissa ainakaan tässä vaiheessa.

Puhuin seminaarin aloituspäivänä julkisen taiteen projektista suomenkielisessä Wikipediassa. Seminaarin yhteydessä osallistuttiin myös suomalaisugrilaisten kulttuuripääkaupunkina 2015 toimivassa Obinitsan kylässa Setokansan Kuningaspäiville.

Suomalais-ugrilaiset Wikipediat ja niiden kehitys

Julkisia suomalais-ugrilaisia Wikejä on 13. Artikkelit 1.5.2014 (suluissa artikkelit 18.8.2015)

Inkubaatiotilassa on 15 kieltä:

Tässä artikkelissa on käytetty Wikimedia Eestin uutista tapahtumasta sekä artikkelia suomalais-ugrilaisten Wikipedioiden yhteistyöstä Wikimedia Eestissä.

Heikki Kastemaa

Heikki_Kastemaa_01 (2)