Wikimedia-konferenssi Berliinissä

Wikimedia_Conference_logoWikimedia Conference järjestetään ensi viikonloppuna Berliinissä.

“Wikimedia Conference 2014 is the annual meeting of all Wikimedia chapters,thematic organizations and user groups, board and staff members of the Wikimedia Foundation as well as other committees to discuss the future of the Wikimedia movement in terms of collaboration, structures and organizational development.”

Suomesta on tällä kertaa kaksi edustajaa, hallituksen edustajana minä ja Susanna Ånäs, joka on tällä hetkellä palkattuna Wikimaps-projektiin. Kurkkaa tästä keitä muita on mukana.

Konferenssissa on kaksi pääteemaa:

  1. Organisation, structures and grants
  2. Success and impact

Ohjelmassa on paljon osallistavia sessioita ja työpajoja, joissa mietitään Wikimedia-liikkeen tulevaisuutta ja organisaatiota. Minua kiinnostaa henkilökohtaisesti mm. se, miten saisimme Wikipediaan lisää muokkaajia ja sisältöä. Viemisinäni Berliiniin haluaisin kertoa kuulumisia Suomen WIkipediasta ja muista Wikimedia-projekteista ja siinä kaipaan apuanne: mikä meillä on onnistunut hyvin, missä meillä on eniten haasteita?

Kommentteja ja kokemuksiasi voit jakaa monella tavalla:

 • tähän blogitekstiin
 • Twitterissä #wikipediafi-tunnisteella
 • Facebook-sivullamme
 • ensi maanantain Etherpad-viikkotapaamisessa (kello 20-21, agendalla on todennäköisesti myös ITK, jossa Wikimedia Suomi on myös mukana ensi viikolla)
 • tai Jyväskylässä Wilhelmiinan konditoriassa ma 7.4. klo 16.30-18.00

Tarkoituksenani on liveraportoida tapahtumasta Twitterissä, todennäköisesti käytän #wikipediafi-tunnistetta, jota käytämme muutenkin Wikipediaan liittyvissä aiheissa. Pysyhän siis kuulolla!

Rahankeruusta

Poliisihallitus on lähettänyt suomenkielisen Wikipedian ylläpitäjien sähköpostilistalle lausuntopyynnön. Poliisia kiinnostaa, rikkooko Wikipediassa meneillään oleva varainkeruu rahankeräyslakia. Varainkeruukampanja on globaali ja sen on järjestänyt Wikimedia-säätiö (Wikimedia Foundation, Inc). Se on järjestetty hyvällä menestyksellä maailmanlaajuisesti useamman kerran ja järjestäjä on pitänyt huolta, että se toteutuisi lain mukaisesti ja avoimessa hengessä. Poliisin tekemä kysely ohjattiin Wikimedia-säätiön lakiasiainosastolle, joka lähettää oman näkemyksensä asiasta viranomaiselle ja on pyytänyt ohjaamaan viralliset kyselyt heille. Wikimedia-säätiön varainkeruusta voi lukea lisää täältä.

Yksityisten lahjoitusten merkitystä vapaan tietosanakirjan toiminnalle on vaikea liioitella, sillä Wikimedia-säätiön puitteet kustannetaan lähes kokonaan niiden turvin. Keskimääräinen lahjoitus on suunnilleen kymmenen euron suuruinen, eli toiminta on mahdollista lahjoittajien suuren määrän ansiosta. On tärkeää, että lahjoittaminen on jatkossakin helppoa ja mutkatonta.

Uutisen myötä on tullut myös kysymyksiä siitä, mitkä ovat Wikimedia-säätiön, Wikipedian muokkaajayhteisön ja paikallisyhdistysten keskinäiset roolit. Ehkä on syytä tehdä ne selviksi:

 • Wikipedia on vapaa tietosanakirja, jota pitää yllä Wikimedia-säätiö, joka on yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon yhdistys. Vaikka rahankeruukampanjan bannereita on suomeksi suomenkielisessä Wikipediassa, kyseessä on yhdysvaltalainen verkkopalvelu. Yksikään sen palvelimista ei sijaitse Suomessa ja toimintaa ohjataan San Franciscosta. Wikimedia-säätiö vastaa Wikipedian ja muiden hankkeidensa olemassaolosta muun muassa hallinnoimalla palvelimia. Sillä on 198 työntekijää erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät projektien ylläpitoon ja uusien aloitteiden tukemiseen.

 • Suomenkielisen Wikipedian muokkaajayhteisö muodostuu pääasiassa pseudonyymien takaa tietosanakirjaa harrastuksekseen muokkaavista henkilöistä. Näiden joukossa on noin 50 ylläpitäjää jotka valvovat mm. yhteisön valitsemien sääntöjen noudattamista. Ylläpitäjillä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sisällöllisiä erioikeuksia vaan  Wikipedian muokkaajat ovat mahdollisimman pitkälle tasa-arvoisia. Rooliltaan ylläpitäjät vastaavat esimerkiksi foorumien moderaattoreita.

Suomenkielisen Wikipedian ylläpitäjät ja Wikimedia Suomi ry ovat itsenäisiä toimijoita, joilla ei ole laillisia vastuita tai velvollisuuksia Wikimedia-säätiön toiminnan suhteen. Nimien samankaltaisuudesta, yhteistyöstä ja jaetusta filosofiasta huolimatta mikään näistä tahoista ei voi virallisesti edustaa toista. Vaikka tämä saattaa vaikuttaa hiusten halkomiselta, kyseessä on tietosanakirjan sisällön riippumattomuuden kannalta tärkeä asia.

Kuten asiaa koskevia uutisia seuranneet ovat varmasti huomanneet, joukkorahoitus on Suomen lain silmissä kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Olisi hyvä, että sen asema selviäisi mahdollisimman pian. Wikipedian varainhankinnan käyttäminen esimerkkinä on kuitenkin ongelmallista ennen kuin asiasta tulee Wikimedia-säätiön oma lausunto. Toivottavasti asia selviää pian ja jatkossa kampanjat sujuvat ongelmitta.

Tommi Kovala
puheenjohtaja
Wikimedia Suomi ry

The National Library of Norway, 1916.

Happy New Year!

Today is the first operative day of the new board of Wikimedia Suomi. Welcome new board!

Tommi Kovala continues as a chairman in the board of 2014. Kimmo Virtanen is the second to continue from the previous board. Founding member Niklas Laxström and Ulpu Pajari are quitting, as well as Joonas Suominen. Susanna Ånäs changes roles to become a part-time employee of the association. We are welcoming 7 new members, representing widely the domains of open knowledge and culture in Finland.

Work will be carried out in novel working groups. The board will focus on Wikipedia in education (EDU), partnerships with cultural and memory organizations (GLAM) and cooperation and strategic work in open knowledge and culture (OPEN). This year we look to foster a funnier and more friendly Wikipedia, and there’s a group for that (<3). PR and communications are looked after on many areas of responsibility: newsletters and association’s incoming mail (WMFI), press (PRESS), social media (SOME) and the Wikimedia community (WIKI).

We shall introduce the board members more closely in the coming blog posts.

Chairman Tommi Kovala, EDU (lead), PRESS
Vice chair Kimmo Virtanen, WIKI
Secretary Iivari Koutonen, WMFI
Treasurer Tarmo Toikkanen, EDU

Sanna Hirvonen, GLAM (lead), SOME
Johanna Janhonen, EDU, SOME, <3
Jyrki Lehtinen, WIKI, <3
Jessica Parland-von Essen, GLAM, OPEN, SV-PRESS
Henrik Saari, GLAM, EDU, OPEN, <3

Susanna Ånäs, half-time employee of the Wikimaps project in January–June, GLAM, OPEN (deputy), SOME, <3

Image: Godt Nytaar. The National  Library of Norway, 1916.
The National Library of Norway, 1916.

Hyvää Uutta Vuotta!

Tänään on Wikimedia Suomen uuden hallituksen ensimmäinen työpäivä. Tervetuloa uusi hallitus!

Edellisestä hallituksesta jatkavat puheenjohtajaksi uuteenkin valittu Tommi Kovala ja Kimmo Virtanen. Pois jäivät perustajajäsenet Ulpu Pajari ja Niklas Laxström, Joonas Suominen, sekä Susanna Ånäs, joka siirtyy yhdistyksen työntekijäksi. Uudet jäsenet edustavat monipuolisesti avoimen tiedon ja kulttuurin alueita Suomessa.

Työtä tehdään uusissa työryhmissä. Hallitus keskittyy Wikipediaan opetuksessa (EDU), kulttuuri- ja muistiorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön (GLAM) ja yhteistyöhön ja strategiseen työhön avoimen tiedon ja kulttuurin alueella (OPEN). Tavoittelemme tänä vuonna hauskempaa ja ystävällisempää Wikipediaa, ja sitä varten on oma ryhmänsä (<3). Tiedottamisesta ja yhteydenpidosta huolehditaan monilla eri tiedotuksen vastuualueilla: jäsenkirjeet ja yhdistyksen sähköposti (WMFI), lehdistö (PRESS), some-viestintä (SOME) ja Wikipedia-yhteisön kanssa kommunikoiminen (WIKI).

Tulemme esittelemään hallituksen jäsenet blogissa myöhemmin perusteellisemmin.

Puheenjohtaja Tommi Kovala, EDU (vastuu), PRESS
Varapuheenjohtaja Kimmo Virtanen, WIKI
Sihteeri Iivari Koutonen, WMFI
Rahastonhoitaja Tarmo Toikkanen, EDU

Sanna Hirvonen, GLAM (vastuu), SOME
Johanna Janhonen, EDU, SOME, <3
Jyrki Lehtinen, WIKI, <3
Jessica Parland-von Essen, GLAM, OPEN, SV-PRESS
Henrik Saari, GLAM, EDU, OPEN, <3

Susanna Ånäs, Wikimaps-projektin puolipäiväinen työntekijä tammi-kesäkuussa, GLAM, OPEN (vara), SOME, <3

Kuva: Godt Nytaar. The National  Library of Norway, 1916.
Annie Dalbéra: Gustav Vigelandin takorauta-aita Vigeland-puistossa Oslossa. CC-BY 2.0

Hyvää Public Domain -päivää!

Tänään raukeavat tekijänoikeudet vuonna 1943 kuolleiden taiteilijoiden teoksilta. Näiden kuvataiteilijoiden teoskuvilla voi tästä päivästä alkaen vapaasti kuvittaa Wikipedia-artikkeleita.

Osallistumme Public Domain Dayn juhlistamiseen tekemällä Wikipediaan sivun Public Domain 2014, johon on listattu löydetyt taiteilijat sekä Suomesta että ulkomailta. Haastamme vapaaehtoiset ja muistiorganisaatiot täydentämään Wikipediaa aloittamalla ja täydentämällä artikkeleita, tekemällä niihin tietolaatikoita ja liittämällä niihin teoskuvia.

Public Domain -taiteilijoita

Suomalaisia taiteilijoita Meri GenetzRichard HallAnton Lindforss, Eemu MynttiJuho MäkeläVäinö Rikhard Rautalin, Heikki Tandefelt ja Raffaello Gambogi, suomalaisen kuvataiteilijan Elin Danielson-Gambogin puoliso, sekä muualta maailmasta Gustav VigelandCamille ClaudelKonstantinos Dimitriadis.

Arkkitehtejä Gunnar WahlroosK. A. Wrede.

Suomalaisia kirjailijoita Albert Theodor BöökVilho HaanpääMaria JotuniToimi JuutiPekka KarunkiI. E. KerkkolaPaul KlintheEino I. ParmanenAleksius RuokosalmiAbbe SandmanReino SilvantoKerstin Söderholm.

Muusikoita ja säveltäjiä meiltä ja muualta mm. Fats WallerSergei RahmaninovLeo SmitEdvard FazerAino HaverinenMatti Jurva, Paavo Kostioja, Alice TegnérRicardo Viñes.

Neuvoja ja ohjeita

Kun muistat periaatteet, loppu onkin helppoa:

 • Wikipediaan kirjoitetaan neutraalista näkökulmasta
 • Tekijänoikeuksia ei saa loukata
 • Kun mainitset lähteet, muutkin voivat tarkistaa kirjoittamasi, etkä tule kirjoittaneeksi uutta tutkimusta.

Aloita tästä: Tervetuloa Wikipediaan!
Tällainen on hyvä wikiartikkeli: Ohje:Artikkelin rakenne.
Näin lisäät lähteen: Wikipedia:Merkitse lähteet.
Näin lisäät kuvan: Ohje:Kuvien lisääminen.
Näin lisäät taiteilija-infoboksin: Malline:Taiteilija.
Tunne tekijänoikeudet ja muut käytännöt: Wikipedia:Tiedostojen käyttösäännöt.
Kuvat suositellaan tallentamaan Wikimedia Commonsiin, jolloin niiden on oltava vapaita sekä Suomen että Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädännön mukaan. Tutustu aiheeseen tarkemmin: Commons:Licensing

Sophie_Taeuber-Arp_Oval_Composition_with_Abstract_Motifs_1922

Kuva: Sophie Taeuber-Arp (1889–1943): Oval Composition with Abstract Motifs. Sophie Taeuber-Arp oli sveitsiläinen kuvataiteilija, taidemaalari, kuvanveistäjä ja tanssija. Häntä pidetään yhtenä 1900-luvun tärkeimmistä geometrisen abstraktion taiteilijoista. Hänestä ei ole artikkelia suomen kielellä. Lue englanninkielinen artikkeli tai aloita artikkeli suomeksi.
Otsikon kuva: Gustav Vigelandin takorauta-aita Vigeland-puistossa Oslossa. Annie Dalbéra CC-BY 2.0

Wikipedia Academy Norjassa

Norjan Wiki Loves Monuments -voittaja. Henny Stokseth: Alnes fyr i Mars 2013Norjan Wiki Loves Monuments -voittaja. Henny Stokseth: Alnes fyr i Mars 2013

Norjan Wikimedia järjesti Oslossa viikonloppuna Wikipedia Academy -tapahtuman. Tilaisuuteen oli kutsuttu wikipedistejä eri puolilta Norjaa, minkä lisäksi Ruotsia edusti sikäläisen Wikipedian puheenjohtaja Mattias Blomgren ja minut oli kutsuttu paikalle kertomaan yhteistyöprojektistamme Wikimaps Nordicista.

Ilmassa oli myös juhlatunnelmaa: Norjan kaksi eri wikipediaa uusnorja ja kirjanorja olivat saavuttaneet yhteensä puolen miljoonan artikkelin rajan.

Tuleeko meistä miljonäärejä?

Nfugglan

Ruotsin Wikipedia on maailman kymmen suurimman joukossa. Kasvuun käytetyt keinot ovat herättäneet paljon keskustelua muissa Pohjoismaissa, joissa vielä sinnitellään samoissa artikkelimäärissä, missä Ruotsinkin Wikipedia oli muutama vuosi sitten. Kun Suomessa ja Norjassa (kirjanorja) on n. 400 000 artikkelia, Ruotsin Wikipediassa niitä on lähes 2 miljoonaa. Salaisuus ovat botit – artikkelien ulkoisista lähteistä luomiseen tehdyt tietokoneohjelmat.

Mattias Blomgren esitteli aihepiirejä, joihin botteja on käytetty: mm. lintuja, sieniä, järviä ja urheilutilastoja. Tuhansien järvien maassa Suomessa olisimme kertaheitolla miljoonakategoriassa järvinemme.

Boteilla luodut artikkelit merkitään mallineilla, jotta lukijat ja muokkaajat ymmärtäisivät tekstin olevan raakile. Raakilemaisuus ja vähäpätöisyys onkin kiivaan keskustelun ydin. Eikö vähempi olisi parempi? Nordisk Familjebokista tuoduissa toimittamattomissa artikkeleissa varoitetaan vanhahtavasta kielestä, pöllöpuheesta eli ugglespråkista, Nordisk Familjebokin pöllölogon mukaan.

Kansallinen sanakirja versus Wikipedia

Store Norske Leksikonin pitkä häntä, Ida Jackson.

Store Norske Leksikonin pitkä häntä, Ida Jackson.

Ruotsissa ja Norjassa tehdään myös kansallisia verkkosanakirjoja. Norjan Store Norske Leksikonissa on 170 000 artikkelia ja saman verran muokkauksia kuussa kuin Norjan Wikipediassa kahdessa päivässä. Samaan kokonaisuuteen liittyy avoimesti tarjottava kansallisbiografia, taiteilijamatrikkeli ja lääketieteellinen sanakirja. Suomessahan Kansallisbiografia on maksullinen.

Kansallista sanakirjaa perustellaan artikkelien kontrolloidulla laadulla ja tunnistettavilla kirjoittajilla, mutta wikipedistit kokevat että heidän työtään vähätellään. Vaikutukset ulottuvat niin rahoituksen kuin muokkaajien saamiseen. Kun Wikipediassa haaveillaan kasvusta, SNL pyrkii tiivistämään. Tavoitteena on pitkän hännän leikkaaminen artikkeleita vähentämällä.

Kulttuuriorganisaatiot mukana Wikipediaa kehittämässä

Wikimedialla on Norjassa paljon kulttuuriperintöhankkeita. GLAM-toiminnassa on melkein jokaiselle kirjaimelle oma työryhmänsä: kirjastoille, arkistoille ja museoille. Norjan kulttuurilaitoksissa työskentelee peräti kuusi Wikipedian-in-residence -wikipedistiä. Suomen Museovirastoa vastaava valtiollinen organisaatio Riksantikvaren on työllistänyt yhden sisältöwikipedistin ja yhden koodaripedistin osana panostustaan Wikipediayhteistyöhön. Se on myös jakanut stipendejä kulttuuriperintöartikkeleiden muokkaajille. Muut wikipedistit työskentelevät Riksarkivetissa, Oslo-museossa, kulttuurihistorian museossa ja yksi teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa.

Kultur og Naturreise

Lars Rogstad esitteli Kultur og Naturreisea, Kulturrådetin tekemää mittavaa yhteistyöprojektia. Mobiiliapplikaatiolla koettavaksi on koottu taidetietokantoja, ympäristöhallinnon ja maanmittauslaitoksen paikkatietoa, museoviraston kulttuuriperintötietoa, 137 museon kootut kokoelmat DigitaltMuseum-tietokannasta, Wikipedia-artikkeleita ym. ym. Mobiiliapplikaatio julkaistaan alkuvuodesta 2014.

Työn taustalla on Norjan kulttuuriperinnön avoimen kulttuuridatan projekti Norvegiana. Sen piirissä on mm. yli miljoona valokuvaa tai 15 000 perinnemusiikkiäänitettä. Objekteista 670 000 on sijoitettu maantieteellisiin koordinaatteihin. Nämä aarteet ovat lähtökohtana ensi vuoden helmikuussa järjestettävässä #hack4no -hackathonissa. Hack your heritage!

Yhteisiin hankkeisiin!

Suomen ja Norjan Wikipedioilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita erityisesti saamelaisen kulttuurin parissa tehtävissä projekteissa. Pohjoismaisista GLAM-kokemuksista voimme saada oppia jo hyvinkin pian Wikimaps-yhteistyössä, jossa on mukana arkistoja, kirjastoja ja museoita lisäksi Ruotsista, Tanskasta ja Virosta.

Editoinnin Pohjoismaiden mestaruus

Vertailu on aina kivaa, vaikka päiväkodissa opetetaankin siitä eroon. Kokosin Wikimedian lokakuun 2013 tilastoista graafeja, joista näkee kuka mitäkin kisaa johtaa Pohjolassa. Tässä tulokset:

graafit-07

Kuinka paljon Wikipediaa käytetään kullakin kielialueella

graafit-06

Kuinka suuri Wikipedia on eri kielialueilla

graafit-02

Kuinka aktiivista Wikipedia päivittäminen on

graafit-01

Mistä kertoo ero tämän ja edellisen välillä? Muokataanko vanhaa vai luodaanko uusia? Mikä on bottien osuus?

graafit-03

Tämä kertoo muokkaajien määrästä, ihmisistä, ei skripteistä. Aktiivisella muokkaajalla on yli 5 muokkausta kuussa.

graafit-04

Todella aktiivisella muokkaajalla on yli 100 muokkausta kuussa

graafit-05

Onko Wikipedia kasvussa?