Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2014

Avointa Suomea rakentamassa

Avoin Suomi 2014, 15.-16.9.2014. Kuva: Kimmo Virtanen. CC-BY.

Avoin Suomi 2014 -tapahtuma keräsi Helsingin Wanhaan Satamaan paljon erilaisia avoimen tiedon ja datan toimijoita. Wikimedia Suomi osallistui tapahtumaan näytteilleasettajana yhteisellä osastolla AvoinGLAM-verkoston kanssa. Ständillä esiteltiin Wikimedian toimintaa eri näkökulmista. GLAM-toimintaa edustivat myös Avoimen kulttuuridatan mestarikurssilla vapaaseen käyttöön avatut aineistot. Lisäksi Wikimedia osallistui eOppimiskeskuksen messuosastolle.

Avoin Suomi -tapahtuman päätarkoituksena oli esitellä erilaisia avoimen datan hankkeita ja rohkaista viranomaisia avaamaan tietovarantojaan. Avoin tieto koetaan Suomen valtion tasolta selvästi tärkeäksi. Tätä havainnollistaa se, että messujen järjestäjä oli valtioneuvoston kanslia, ja avauspuheen piti pääministeri Alexander Stubb.

Mitä Wikimedia sitten voi tarjota julkisen sektorin organisaatioille? Wikimedia tekee avointa tietoa käytännön tasolla. Wikimedian projektit Wikipedia ja mediatiedostojen jakoon tarkoitettu Commons ovat valmiiksi tunnettuja kansainvälisiä ja monikielisiä alustoja. Alustojen avulla sekä erilaiset kulttuuriorganisaatiot että hallintoviranomaiset voivat avata ja linkittää omia tietovarantojaan. Wikimedia on voittoa tavoittelematon järjestö, ja sen sivustot ovat maksuttomia ja mainoksista vapaita. Tänä syksynä Wikimedia Suomi järjestää Tuo kulttuuri Wikipediaan-koulutusta yhteistyössä kulttuuriorganisaatioiden kanssa.

Wikidata on uusi tapa avata koneluettavaa dataa vapaaseen käyttöön. Wikidatasta on tulossa kattava viitetietokanta, joka sisältää Wikipediaan sisältyvät aiheet. Julkishallinnon ja tutkijoiden olisi hyödyllistä käyttää sitä viitteenä. Wikidataa tullaan käyttämään alustana esimerkiksi Britanniassa ContentMine-hankkeessa, jossa tieteellisestä kirjallisuudesta louhitaan dataa vapaaseen käyttöön. Syksyllä Wikimedia Suomi järjestää Helsingissä Wikidata-koulutuksen, josta kiinnostuneita pyydämme ilmaisemaan kiinnostuksensa täällä.

Historialliset kartat ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka julkisen sektorin organisaatiot voivat työskennellä yhteistyössä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa. Wikimaps on Wikimedia Suomen hanke, jossa tarkoituksena on kerätä Wikimedia Commonsiin vanhoja karttoja, vapaaehtoisvoimin sijoittaa ne koordinaatistoon ja hyödyntää niitä eri tavoin. Avoin Suomi -messuilla Wikimedian lisäksi vanhojen karttojen käyttöä esittelivät esimerkiksi Helsinki Region Infoshare ja Maanmittauslaitos, joilla molemmilla on paljon sekä historiallisia karttoja että muuta paikkatietoaineistoa.

Wikimedian osasto tapahtumassa. Kuva: Kimmo Virtanen. CC-BY.

Wikimedian osasto tapahtumassa. Kuva: Kimmo Virtanen. CC-BY.

Messuilla korostui toivomus, että tiedon digitalisoituminen ja hallinnon datan avaaminen johtaisivat uusiin yrityksiin ja sitä kautta talouskasvuun. Tapahtumassa esiteltiinkiin mielenkiintoisia uusia avoimen datan palveluita, kuten esimerkiksi kaupunginosien paikalliset tiedot ja uutiset yhteen paikkaan keräävä Nearhood ja ympäristöministeriön Envibase-hanke, jossa tuodaan ympäristötietoa avoimeen käyttöön.

Avoimen tiedon hankkeissa tietynlaisena ongelmana on ollut, että avoimen datan yhteiskunnallista vaikutusta on usein vaikea todistaa. Erityisesti kulttuuriaineistoissa tämä on yleinen ongelma, koska helposti mitattavissa olevia taloushyötyjä ei välttämättä ole. Tapahtuman pääpuhujista yhdysvaltalainen Beth Noveck korosti, että uskoon perustuvien argumenttien sijaan avoimen datan kentällä pitäisi alkaa löytää todisteita avoimen tiedon yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Noveck esitteli Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen hankkeita, joissa ollaan monella tavalla pidemmällä kuin Suomessa. Ehkä näistä esimerkeistä voisi löytyä Suomessakin sovellettavia ideoita.

Henkilötiedot puhuttivat myös messuilla. MyData-paneelissa pohdittiin yksilön mahdollisuuksia ja rajoitteita hyödyntää omia henkilötietojaan. Open Knowledge Finland on laatinut aiheesta myös raportin. Henkilötiedot ovat mielenkiintoinen ja erilaisia mielipiteitä herättävä aihe. Toisaalta yleinen mielipide on vahvasti sen kannalla, että kansalaisilla tulisi olla oikeus hallita itsestään kerättyä tietoa. Toisaalta esimerkiksi Wikimedia Foundation on kritisoinut EU:n “right to be forgotten” -säädöksiä vahvasti, koska ne voivat johtaa lähdeaineistoja vääristävään sensuuriin.
Wikimedia Suomi kiittää Samsungia, joka avuliaasti lainasi messukäyttöön tietotekniikkaa.

Building an Open Finland

Open Finland 2014. Image: Kimmo Virtanen. CC-BY.

Open Finland 2014. Image: Kimmo Virtanen. CC-BY.

During 15-16 September Finnish open knowledge and open data practitioners gathered in Helsinki at the Open Finland 2014 event. Wikimedia Finland participated with a joint exhibition stand together with the Finnish OpenGLAM network. We presented the various Wikimedia projects from different standpoints. The GLAM activities were also showcased with the Open Cultural data course’s recently published online contents. Wikimedia participated also at the Finnish eLearning Centre’s exhibition stand.

The main purpose of the Open Finland event was to showcase different open data projects and to encourage civil servants to open up their contents. Open knowledge is clearly valued by the Finnish government, demonstrated by the fact that the event was organised by the Prime Minister’s Office. PM Alexander Stubb was also present and gave the opening speech at the event.

What can Wikimedia offer to public sector organisations? Wikimedia does open knowledge on a practical level. Wikimedia projects Wikipedia and the media file repository Commons are already well-known international and multilingual platforms. With these platforms cultural heritage organisations and government offices can open up and link their own data. Wikimedia is non-profit and its pages are ad-free. This autumn Wikimedia Finland organises Wikipedia education together with Finnish cultural heritage institutions.

Wikidata is a new way to open machine-readable structured data for free use. Wikidata is becoming a comprehensive linked database that includes data used by Wikipedia and other Wikimedia projects. For civil servants and researchers it would be useful to use Wikidata as a reference tool. It will be utilised for example in the British ContentMine project that uses machines to mine and liberate facts from scientific literature. This autumn Wikimedia Finland will organise a Wikidata workshop. If you are interested, please sign up here!

Historical maps are an excellent example how governmental and cultural heritage institutions can partner with non-profit organisations. Wikimaps is an initiative by Wikimedia Finland to gather old maps in Wikimedia Commons, place them in world coordinates with the help of Wikimedia volunteers and start using them in different ways. The project brings together and further develops tools for the discovery of old maps and information about places through history. At the Open Finland event Wikimedia was not the only participating organisation that is dealing with old maps. For example Helsinki Region Infoshare and the National Land Survey of Finland have a wealth of historical maps and other geospatial open data, and some of them have already been published online free of charge.

Wikimedia Finland exhibition stand. Image: Kimmo Virtanen. CC-BY.

Wikimedia Finland exhibition stand. Image: Kimmo Virtanen. CC-BY.

At the event there was a clear desire that digitalisation and opening up government data would lead to new kind of entrepreneurship and thus to economic growth. Indeed there were interesting product launches, such as Nearhood which brings together news and other information related to a specific neighbourhood, or the environmental data project Envibase by the Ministry of the Environment.

Demonstrating the societal value of open data has been somewhat difficult. This is especially common in cultural heritage projects where in many cases there are no tangible financial benefits. Beth Noveck, one of the event’s keynote speakers, emphasised the need to search for evidence about the societal and financial value of open data. So far the arguments supporting open data have been too heavily based on faith, not evidence. Noveck displayed many projects in the UK and in the United States. Perhaps these examples could offer good ideas to circulate in Finland too.

Personal data was one of the key topics during the event. The MyData panelists pondered about the citizens’ possibilities and limitations to use data about themselves. Open Knowledge Finland has also published a report about the topic. Personal data is an interesting topic that raises differing opinions. On the one hand the public opinion is clearly in favour of individuals’ right to control data about themselves. On the other hand for example the Wikimedia Foundation has clearly criticised the recent “right to be forgotten” European Union legislation because it can lead to censorship that distorts online source material.

Wikimedia Finland would like to thank Samsung for lending us IT equipment for exhibition use.