Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2013

Wikipediaklinik in Brages Pressarkiv, Helsinki

Article in Finnish

Brages Pressarkiv is a newspaper archive that has been collecting clippings from the Swedish press in Finland since 1910. Brages has collected and arranged the clipping based on time, location, theme or person – since 1990 in digital form. Older clippings are neatly organized in folders or brown envelopes within brown cardboard boxes. Real sense of an archive!

The archive classifies and geolocates all Swedish news material daily: the media houses don’t provide that information. Since cuts in financing the archive has been forced to argue and align the activities to the national preservation tasks for the press.

Brages Pressarkiv

Brages Pressarkiv

Wikipediaklinik brought a full house of interested attendants. Mikael Böök, a father figure of open knowledge and Wikipedia in Finland, presented the basic guidelines for Wikipedia editing. Fear not, grab the topics!

Jessica Parland-von Essen, the leading lady of the archive, edited the Swedish article about J. G. Granö, a Finnish geographer. The article is significantly shorter than the same article in Finnish.

This topic was raised in the post event discussion: The need to be informed, if an article does not exist in your own language. This applies especially to minority languages with local topics. One of the participants brought up Manypedia! On the other hand we discussed the possibilities of using Wikidata information for bringing up especially missing articles.

Read more about the event Serendipitet bland arkivhyllorna arranged by Brages Pressarkiv, in Swedish

Wikipediaklinik Brages Pressarkivissa

Article in English

Brages Pressarkiv on sanomalehtiarkisto, joka on koonnut lehtileikkeitä suomenruotsalaisesta lehdistöstä vuodesta 1910 alkaen. Brages on koonnut ja järjestänyt leikkeensä ajan, paikan, teeman tai henkilön mukaan – vuodesta 1990 digitaalisesti. Sitä vanhemmat leikkeet ovat hyllyissä hyvässä järjestyksessä mapeittain tai ruskeisiin pahvilaatikoihin niputetuissa ruskeissa kirjekuorissa. Todellista arkiston tuntua!

Arkisto asiasanoittaa ja paikantaa päivittäin kaiken ruotsinkielisen lehdistön aineiston: sitä eivät mediatalot tee itse. Rahoituksen vaarannuttua toimintaa on jouduttu perustelemaan ja linjaamaan suhteessa kansalliseen sanomalehtiarkistointiin.

Kuva: Peik Henrichson CC BY-SA-NC 3.0

Kuvaaja Peik Henrichson CC BY-SA 3.0

Wikipediaklinik toi Bragen tutkijahuoneeseen niin paljon kiinnostuneita kuin sinne ylipäänsä mahtui. Mikael Böök, avoimen tiedon ja suomalaisen Wikipedian isähahmo, esitteli kuulijoille Wikipedian muokkaamisen perusteita. Mutta pelko pois ja käsiksi itse aiheisiin!

Arkiston toimintaa luotsaava Jessica Parland-von Essen muokkasi yhdessä Wikimedia Suomen Tommi Kovalan kanssa ruotsinkielistä artikkelia suomalaisesta geografista J. G. Granöstä, joka on huomattavasti lyhyempi kuin vastaava suomenkielinen.

Tämä aihe nousi keskeiseksi tapahtuman jälkeisessä keskustelussa: tuli esiin tarve saada tietää, mikäli jostain aiheesta ei ole omalla kielellä artikkelia. Tämä koskee erityisesti vähemmistökieliä ja artikkeleita, jotka koskevat paikallisia aiheita. Yksi keskustelijoista toi esiin projektin Manypedia!, toisaalta mietimme miten Wikidataa voisi hyödyntää erityisesti puuttuvien artikkeleiden esiin tuomiseen.

Lue lisää Brages Pressarkivin järjestämästä tilaisuudesta Serendipitet bland arkivhyllorna