Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2013

Wikimaps

Article in english
nummelin_raitaOlemme edistäneet ehdotusta Wikimedian tuoteperheeseen sisällytettävästä karttaympäristöstä, jossa voitaisiin selata historiallisia karttoja.

Kuvittele, että olisi mahdollista kelata kartalla aikaa taaksepäin. Oli mahdollista löytää tietyn ajankohdan karttoja, mutta nähdä myös sen aikaiset paikannimet, reitit ja rakennukset haluamallaan kielellä. Karttoja voisi yhdistää minkä tahansa muun netissä olevan paikkatiedon kanssa.

Helsinkitest

Karttojen tekemiseen voisi osallistua: Vanhoja karttoja voisi sijoittaa oikeisiin koordinaatteihin, piirtää ja tallettaa niiden tietoja. Tieto olisi linkitetty Wikipedian artikkeleihin ajan, paikan ja aiheen mukaan.

Ja että nämä kartat kuvittaisivat Wikipedian artikkeleita juuri oikeilla nimillä, kielellä ja tiedolla varustettuna. Ja tämän tiedon saisi tuotua mihin tahansa muuhun ympäristöön.

Olemme kokoamassa voimia tämän toteuttamiseksi. Tarvittavat tekniset ratkaisut ovat suurimmaksi osaksi olemassa Wikimedian tuotteperheessä. Haluamme tutkia yhdessä OpenStreetMapin Historic-ryhmän kanssa sopivinta tapaa historiallisen paikkatiedon tallettamiseksi. Olemme perustaneet keskusteluryhmiä. Oletko wikipedisti, historioitsija, muotoilija, kartoittaja, keräilijä tai GLAM*-organisaatio, jolla on karttoja huolehdittavanaan. Voisit tulla mukaan!

Wikiprojekti Historialliset kartat (Suomeksi)
Wikimaps Wikimedia Commonsissa (Englanniksi)
Wikimaps + Historical maps Facebookissa (Suomeksi ja englanniksi)

slice-ilmakuvaKartat ja alkuperäisilmakuvat Helsinki Region Infoshare http://www.hri.fi/lisenssit/hri-nimea/
* ) GLAM = Galleries, Libraries, Archives & Museums

Wikimaps

Artikkeli suomeksi
nummelin_raitaWe have been advocating a proposal for creating a web mapping service for historical maps within the Wikimedia project family.

Imagine you could select a place on a map and rewind it to a moment in time. You could see maps that have been drawn at the time, but you could also see the place names, routes and buildings of the time, in your preferred language. You could take those maps and composite them with any geoinformation available on the net.

Helsinkitest

You could participate in creating the maps: take old maps, place them in their right place on Earth, draw and store the information. The information would be linked to articles in Wikipedia, through time, place and subject matter. Wikipedia articles would sample a map with just the right data layers, titles and style.

We are joining forces to see this happen. Most of the technological pieces needed for this are already present in the Wikimedia project family. We want to work together with OpenStreetMap Historic in finding out how to store information about the past places. We are creating communities for discussion. Are you a wikipedian, historian, designer, mapper, collector or GLAM looking after a map collection? Maybe you should join?

Wikimaps in Wikimedia Commons (English)
Wikimaps Facebook page (English + Finnish)

slice-ilmakuva

All maps and original aerial images Helsinki Region Infoshare http://www.hri.fi/lisenssit/hri-nimea/