Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2013

Wikimaraton at Kiasma

More than 50 students of journalism and mass communication, literature, art education, art history, museology, architecture and others are gathered at Kiasma, the museum on contemporary art in Helsinki. Wikimaraton is about to start. During 24 hours of the day and the night, the participants will improve the old and start new Wikipedia articles on contemporary art.

3 pm, February 1st, 2013

Wikimaraton starts with introductions. Arja Miller from Kiasma outlines the collections and the nature of the event. Wikimedia Finland chair Tommi Kovala describes different types of wikipedians and introduces the editing environment. Kiasma’s collections and history are further explored in sound and image by Leevi Haapala and Jonna Strandberg. Oh, those were the times!

We are taken to tour the library. Kiasma has the country’s most complete collection of exhibition catalogues, a result of an exchange agreement between museums internationally.

Piia Pitkänen presenting the library. Photo: Petri Virtanen / CAA. CC-BY 3.0

6 pm

The authors enter into writing. Silence and the faint tap on keyboards is interrupted by the presentations of Heikki Kastemaa and Pilvi Porkola. Heikki Kastemaa is an art critic who has contributed to Wikipedia for a number of years. He says that the most difficult thing has been to adopt neutrality, as opposed to criticism art writers are more accustomed to. He guides the participants to the principles of Wikipedia: the use of references, the tone of voice, neutrality.

Writing has started. Photo: Kimmo Virtanen / CAA. CC-BY 3.0

Writing has started. Photo: Kimmo Virtanen. CC-BY 3.0

Pilvi Porkola presents the Esitys magazine on performing art. She starts by telling how she met her father when he was moving house. The father was in the process of tearing his books: ”No-one wants to buy these anymore. All information is retrieved from the Internet. At the recycling center they want the books torn.”

While Tommi Kovala presents the works by graphic design students to enhance the infographics in Wikipedia, he is interrupted by an announcement: ”Dear museum guests. The museum will be closed in 15 minutes.” A sigh sweeps the room. Ulpu Pajari continues by telling about the earlier cooperation with Ateneum Art Museum, the national gallery of Finland.

11 pm

The first crisis. User Velma’s comments appear in User KaijaKai’s unfinished article: ”Where are the references?” ”According to whom?” After a short turmoil and placing an {{ Underconstruction }} template in place grinning Velma reports from the other side of the hall. The conflict resolves.

Wikimedia troops at Sanahirviö. Image: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Wikimedia troops at Sanahirviö. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

midnight

A new event interrupts the quiet work: it’s time for a midnight guided tour. We witness the dark halls of the exhibition, silent Helsinki in the background. We get to take a look at Steven Holl’s original toilet furniture in the women’s restroom between the third and the fourth floors, as well as a huge painting lift, which takes you to the fabulous personnel space overlooking Helsinki.

Midnight in Kiasma. Image Susanna Ånäs. CC-BY 3.0

Midnight in Kiasma. Photo: Susanna Ånäs. CC-BY 3.0

2 am

Two in the morning it is time to confess to each other what articles have been made, what difficulties have been encountered. Many admit getting hooked on editing. Some of the personnel go to sleep on their office floor, some participants sleep on the giant cushions in the hall, some sneek home for a nap, others continue editing.

Night at the museum. Image Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Night at the museum. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

7 am

Floor waxing begins! The ones that are not woken up by the machines are shaken awake to attend the next event.

7.30 am

Sleepy encyclopedists are refreshed gently by crisp frost on the morning guided tour outside the building. We see that Kiasma is no longer the lantern lighting the environment since the surroundings are buing built. The lighting of the house requires new principles, explain Kiasma’s lighting engineers Heikki Paasonen and Jani-Matti Salo, whose light installation Linear Array illuminates the house.

Kiasma early Saturday morning. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Kiasma early Saturday morning. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

8 am

An unforgettable brekkie with fresh bread and fruit.

Breakfast rewards the toughest. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Breakfast rewards the toughest. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

10 am

The morning brings more presentations. Otso Kantokorpi, Teemu Mäki and Saara Hacklin discuss writing about art. Otso Kantokorpi’s provocation wakes: ”Does such cooperation emphasize Kiasma’s hegemony? Is the integrity of art jeopardized if writers are rewarded by the institution?”

The breakfast is still in mind when Dan Perjovschi, an art world wall scribbler currently exhibiting in Kiasma gives his presentation. His career covers the period from the collapse of Eastern Europe to the economic collapse of Western Europe. His way of writing on the gallery walls is in an interesting way contradictory to Wikipedia. Compared to Wikipedia, he expresses his views on public walls, where only few people can write, while in Wikipedia one must refrain from expressions of opinion, but writing is permissible for anyone. He says that in spite him being political, he is not an activist, but activists are interested in his political opinions. Regarding his role in society he states: ”As an artist I have the history behind me. I descend from Rubens.”

Dan Perjovschi and Maria Rantamaula, who was the one to sleep on the office floor. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Dan Perjovschi and Maria Rantamaula, who was the one to sleep on the office floor. Photo: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

In the final discussion objections to Otso Kantokorpi’s allegations are easy to argue: the work is not for Kiasma, but for the common good. Everyone rushes to thank each other. Thank you also for the guards!

Wikimaraton was a win-win-win-win-win for Kiasma’s outreach, Wikipedia, open knowledge, connecting visual arts interest groups to name a few. Kiasma’s 5 different sectors produced the event together with a desire to be active in the field of open culture. The work resulted in 68 edited Wikipedia articles, of which 36 new ones.

It is a good start, as in a figure of speech in sports. But wasn’t this a marathon?

Wikimaraton Kiasmassa

Yli 50 tiedotusopin, kirjallisuuden, kuvataidekasvatuksen, taidehistorian, museologian ja arkkitehtuurin opiskelijaa ja muuta kiinnostunutta kokoontuu 24 tunnin Wikimaratoniin Kiasmaan. Päivän ja yön tuntien aikana parannetaan vanhoja ja aloitetaan uusia Wikipedian artikkeleita nykytaiteesta.

1.2.1013 klo 15.00

Wikimaraton alkaa alustuksilla. Arja Miller kertoo Kiasman kokoelmista ja Wikimaraton-tapahtuman luonteesta. Wikimedia Suomen Tommi Kovala esittelee erilaiset wikipedistityypit ja editointiympäristöä. Kiasman kokoelmia ja historian aikana tapahtuneita esityksiä tarjoilevat Leevi Haapala ja Jonna Strandberg. Voi noita aikoja!

Tutustumme kirjastoon. Kiasman kirjastossa on maan kattavin nykytaiteen näyttelyjulkaisujen kokoelma, koska yhteistyömuseoiden kanssa vaihdetaan julkaisuja vastavuoroisesti.

Piia Pitkänen esittelee Kiasman kirjastoa Wikimaratonin osallistujille

Piia Pitkänen esittelee Kiasman kirjastoa Wikimaratonin osallistujille Kuva: Petri Virtanen / KKA CC-BY 3.0

18.00

Kirjoittajat syventyvät aiheisiinsa. Hiljaisuuden ja näppäimistöjen vaimean naputuksen rikkovat Heikki Kastemaan ja Pilvi Porkolan esitykset. Heikki Kastemaa on taidekriitikko, joka on kirjoittanut jo useamman vuoden ajan Wikipediaan. Hän kertoo, että vaikeinta on ollut omaksua neutraalin kirjoittamisen asenne, kun on tottunut kritiikkiin taidetoimittajan välineenä. Hän opastaa osallistujia Wikipedian yleisiin kirjoitusperiaatteisiin, viitteiden käyttöön, sävyyn, puolueettomuuteen.

Kirjoittaminen on akanut. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Kirjoittaminen on alkanut. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Pilvi Porkola kertoo kertoo Esitys -lehden toiminnasta. Hän aloittaa kertomalla, kuinka hän kohtasi muuttopuuhissa olevan isänsä repimässä kirjojaan. ”Nykyään ei enää tarvita kirjoja, sillä kaikki tieto haetaan netistä. Kierrätyskeskuksessa halutaan kirjat revittyinä.”

Tommi Kovala kertoo osallistujille kurssiprojektista, jossa graafisen suunnittelun opiskelijat kohensivat Wikipedian talousaiheisien artikkelien kuvituksia. Kuulutus katkaisee esityksen: ”Hyvät näyttelyvieraat. Kiasma suljetaan 15 minuutin kuluttua”. Salissa kohahdetaan hiljaa. Ulpu Pajari täydentää Tommin esitystä kertomalla yhteistyöstä Ateneumin kanssa.

23.00

Ensimmäinen kriisi. Käyttäjä KaijaKain keskeneräiseen artikkeliin ilmestyy käyttäjä Velman kommentteja. ”Missä viitteet?” ”Kenen mukaan?” Lyhyen kuohunnan ja {{työstetään}} -mallineen paikoilleen laittamisen jälkeen Velma ilmoittautuu virnuillen salin toiselta laidalta. Tilanne rauhoittuu.

Wikimedian joukot Sanahirviön kimpussa. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Wikimedian joukot Sanahirviön kimpussa. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

0.00

Rauhallisen työskentelyn keskeyttää uusi tapahtuma: on aika keskiyön opastukselle. Näemme pimeät näyttelysalit, taustalla hiljainen Helsinki. Pääsemme katsomaan Steven Hollin alkuperäisiä vessakalusteita 3. ja 4. kerroksen välisessä naistenvessassa, samoin kuin valtavaa tauluhissiä, jolla pääsee myös henkilökunnan tilaan – viheriölle.

Keskiyöllä Kiasmassa. Kuva Susanna Ånäs. CC-BY-SA 3.0

Keskiyöllä Kiasmassa. Kuva Susanna Ånäs. CC-BY 3.0

2.00

Kahden aikaan yöllä on aika tunnustaa toisillemme, mitä artikkeleita on tehty, mitä vaikeuksia on kohdattu. Moni kertoo jääneensä koukkuun. Talon väkeä vetäytyy nokosille toimiston lattialle, toiset painavat päänsä jättityynyn mutkaan, osa menee hetkeksi kotiinsa. Jotkut jatkavat kirjoittamista.

Yö museossa. Kuva Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Yö museossa. Kuva Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

7.00

Lattian vahaus alkaa! Kaikki eivät herää koneiden jylinään, vaan heidät on herätettävä seuraavaa ohjelmanumeroa varten.

7.30

Museon ulkopuolelle suuntaavalla opaskierroksella uniset tietokirjailijat herätellään raikkaassa pikkupakkasessa. Nähdään, että Kiasma ei enää ole lyhty, joka valaisee ympäristönsä, vaan sen valaisemiselle on ollut ympäristön rakentamisen myötä mietittävä uusia periaatteita. Kiasmaa verhoaa oman talon valomiesten Heikki Paasosen ja Jani-Matti Salon toteuttama valoteos Linear Array.

Kiasma varhain lauantai-aamuna. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Kiasma varhain lauantai-aamuna. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

8.00

Hengenruokaa. Aamiainen.

Aamiainen palkitsee sitkeimmät. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Aamiainen palkitsee sitkeimmät. Kuva: Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

10.00

Aamupäivä tuo tullessaan lisää esityksiä. Taiteesta kirjoittamisesta puhuvat Otso Kantokorpi, Teemu Mäki ja Saara Hacklin. Otsi Kantokorven provokaatio herättää unisen joukon: ”Korostaako tällainen yhteistyö Kiasman hegemoniaa? Onko taiteen integriteetti vaarantunut, kun instituutio ohjaa taiteesta kirjoittamista?”

Aamiaisella tarjottua tuoretta leipää ja ihania hedelmiä muistellaan vielä, kun Kiasmassa paraikaa esiintyvä Dan Perjovschi kertoo työstään galleriamaailman seinäpiirtäjänä. Hänen uransa kattaa ajan Itä-Euroopan romahduksesta Länsi-Euroopan taloudelliseen romahdukseen. Hänen tapansa  kirjoittaa galleriamaailman seiniin on mielenkiintoisella tavalla samansuuntainen kuin Wikipedia. Verrattuna Wikipediaan, hän ilmaisee mielipiteensä julkisilla seinillä, joille vain harva saa kirjoittaa, kun taas Wikipediassa mielipiteen ilmaisuista on pidättäydyttävä, mutta kirjoittaminen on sallittua kenelle tahansa. Hän kertoo, että poliittisuudestaan huolimatta hän ei ole aktivisti, mutta aktivistit ovat kiinnostuneet hänen poliittisuudestaan. Roolistaan yhteiskunnassa hän sanoo:  ”Taiteilijana minulla on historia takanani. Polveudun Rubensista.”

Dan ja Maria. Kuva Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Dan Perjovschi ja Maria Rantamaula, joka nukkui toimistonsa lattialla. Kuva Kimmo Virtanen CC-BY 3.0

Loppukeskustelussa palataan vielä puimaan Otso Kantokorven väitteitä. Niitä vastaan on helppo argumentoida: tehty työ ei ole Kiasman, vaan yhteiseksi hyväksi. Kiitoksia sataa puolin ja toisin. Kiitos myös vartijoille!

Tämä oli win-win-win-win-win Kiasman yleisötyölle, Wikipedialle, avoimelle tiedolle, kuvataiteen kentän sidosryhmille ja vaikka mille muulle. Kiasmassa 5 eri sektoria oli tuottanut tapahtuman yhdessä ja taustalla on halu olla aktiivinen avoimen kulttuurin alueella. Tuloksena oli 68 muokattua Wikipedia-artikkelia, joista 36 uutta.

Tästä on hyvä jatkaa, sanottaisiin urheiluhaastattelun loppuun. Mutta maratonhan tämä olikin.