Wikidata

Avoin kulttuuridata hyötykäyttöön (Mobilizing open cultural data) on Wikimedia Suomen projekti. Siinä työskentelemme yhdessä kymmenen suomalaisen organisaation ja Wikimedian muokkaajien kanssayhdessä. Projektin tavoite on luoda suomalainen osaamisverkosto alan harrastajista, tutkijoista, käyttäjistä ja kehittäjistä. Järjestämme verkoston kesken kaksi perehdyttämistyöpajaa.

Wikidata-projektilla on oma blogi ja Facebook-ryhmä.

Projektin rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö: Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen, 2015. Lisätietoja projektin rahoituksesta yhdistyksen sivuilla.

Kontaktihenkilö on Susanna Ånäs.